45 24 10 55, 968 26 332 solid.handverkservice@gmail.com Piggsoppvegen 34, 2016 Frogner

Fornøyde
kunder

Solid samarbeidspartner

La fagfolk
gjøre jobben

Om oss

Pabygg

nytt hus
større hus
ditt hjem
 

tilbygg

trekonstruksjoner 
taket
takstoler

rehabilitering

flisser, gips platter, maling, sparkel, lister, lett vegger

Pabygg

Tilbygg

Rehabilitering

Utvalgte evalueringer

Kontaktskjema